Ζιρκονία

Μονολιθική / Διαστρωματική

Το οδοντοτεχνικό εργαστήριο μας χρησιμοποιεί Zirconia Katana της εταιρίας Kuraray Noritake Dental Inc. με ISO: 6872 :2008.

Η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε είναι Multi layer τριών τύπων ανάλογα τη φωτοδιαπερατότητα που απαιτεί η προσθετική εργασία, συγκεκριμένα:

HT (High Translucent) 1.200 MPa.

HTML (High Translucent Multi Layer) 1.100 MPa.

STML (Super Translucent Multi Layer)  800 MPa.

UTML (Ultra Translucent Multi Layer)  600 MPa.