Μεταλλοπορσελάνες

Στεφάνες / Γέφυρες

Στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο μας η κατασκευή των μεταλλικών σκελετών (CrCo, Titanium, CrCn) γίνεται με την διαδικασία πυροσυσωμάτωσης Laser Sintering (MLS) ή με την διαδικασία υγρής κοπής στο Milling Machine, αποφεύγοντας οποιαδήποτε μορφή τάσεων και υπολειμμάτων Άνθρακα στα μέταλλα μας έχοντας απόλυτη εφαρμογή και παθητικότητα έδρασης.

Στις εργασίες μεταλλοπορσελάνης η επικάλυψη των σκελετών γίνεται με την πορσελάνη Mc initial της εταιρίας GC GRADIA. Η πορσελάνη είναι 80% ορυκτή και 20% χημική, έχει θερμικό συντελεστή 14,6 και θερμοκρασία όπτησης 900℃ (υψηλότηκτη) με ISO: 6872.