Μεταλλοπορσελάνες

Στεφάνες / Γέφυρες

Στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο μας η κατασκευή των μεταλλικών σκελετών (CrCo, Titanium, CrCn) γίνεται με την διαδικασία πυροσυσωμάτωσης Laser Sintering (MLS) ή με την διαδικασία υγρής κοπής στο Milling Machine, αποφεύγοντας οποιαδήποτε μορφή τάσεων και υπολειμμάτων Άνθρακα στα μέταλλα μας έχοντας απόλυτη εφαρμογή και παθητικότητα έδρασης.

Στις εργασίες μεταλλοπορσελάνης η επικάλυψη των σκελετών γίνεται με την πορσελάνη Mc initial της εταιρίας GC GRADIA. Η πορσελάνη είναι 80% ορυκτή και 20% χημική, έχει θερμικό συντελεστή 14,6 και θερμοκρασία όπτησης 900℃ (υψηλότηκτη) με ISO: 6872.

Πρόκειται για προσθετικές αποκαταστάσεις οι οποίες καλύπτουν ολόκληρη την επιφάνεια ενός τροχισμένου δοντιού.

Έχουν στο εσωτερικό τους ένα λεπτό μεταλλικό κέλυφος κατασκευασμένο με χύτευση ή CAD/CAM τεχνική, πάνω στο οποίο τοποθετείται σε στρώματα η αισθητική πορσελάνη ώστε να αποδοθούν με φυσικότητα το χρώμα και οι διαφάνειες του δοντιού.

Οι μεταλλοκεραμικές γέφυρες είναι αυτές που χρησιμοποιούνται συχνότερα απ’ όλα τα άλλα είδη προσθετικών εργασιών (οι γνωστές γέφυρες πορσελάνης). Αποτελούνται από έναν μεταλλικό σκελετό ο οποίος καλύπτεται εξ ολοκλήρου με κεραμικό υλικό (πορσελάνη). Οι γέφυρες αυτού του τύπου έχουν γενικά καλή αισθητική, μεγάλη αντοχή και ευρύ φάσμα εφαρμογών.

  Mc initial Technical Specification

  Mc initial thermal coefficient

  BEGO Certificate