Εμφυτεύματα

Το οδοντικό εμφύτευμα είναι μια τεχνητή οδοντική ρίζα που τοποθετείται στην γνάθο για να συγκρατήσει στεφάνη, γέφυρα ή και πλήρη οδοντοστοιχία σε περιπτώσεις απώλειας δοντιού ή δοντιών.
Τα οδοντικά εμφυτεύματα κατασκευάζονται από καθαρό τιτάνιο, υλικό απόλυτα βιοσυμβατό (συμβατό με τους ιστούς του ανθρωπίνου σώματος), το οποίο κυριολεκτικά ενσωματώνεται στα περιβάλλοντα οστά και γίνεται μέρος τους.
Η εφαρμογή των οδοντικών εμφυτευμάτων είναι ιδιαίτερα πρακτική σε άτομα που δεν μπορούν πλέον να φέρουν κινητές τεχνητές οδοντοστοιχίες (μασέλες).
Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τύποι οδοντικών εμφυτευμάτων.
Στο εργαστήριό μας είμαστε σε θέση να κατασκευάσουμε και να εφαρμόσουμε στεφάνες, γέφυρες αλλά και επιεμφυτευματικές τεχνητές οδοντοστοιχίες (στηριζόμενες σε εμφυτεύματα) για την πλειονότητα των τύπων των οδοντικών εμφυτευμάτων που κυκλοφορούν διεθνώς.

Οφέλη των οδοντικών εμφυτευμάτων

Αποκατάσταση της δυνατότητας να μασάτε και να μιλάτε φυσιολογικά

Αποκατάσταση της αισθητικής του προσώπου (γηρασμένο προσωπείο)

Διατήρηση του υπάρχοντος οστού της γνάθου και περιορισμός της περαιτέρω οστικής απώλειας

Αποκατάσταση της φυσικής εμφάνισης και λειτουργίας των δοντιών

Άμεση βελτίωση στην αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση σας