Οδοντοστοιχίες

Μερικές / Ολικές

Στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο μαςχρησιμοποιούμε το πολυμερές ProBase Hot και μονομερές Sr Triplex Hot της εταιρίας Ivoclar Vivadent το οποίο είναι θερμοπολυμεριζόμενο με τεράστια αντοχή στη θραύση.

Τα δόντια που χρησιμοποιούμε έχουν πενταπλή διαστρωμάτωση ακρυλικού και έντονες διαφάνειες μοιάζοντας απόλυτα με τα φυσικά.

Οι εταιρίες που χρησιμοποιούμε είναι:

Ivoclar Vivadent

συγκεκριμένα τα: SR Vivodent DCLSR Vivodent PE / SR Vivodent S PE / SR Phonares ii.

Vita

συγκεκριμένα τα: Vitapan Excell® Anterior / Vitapan Plus® Anterior / Vitapan Lingoform® Posterior / Vitapan® Cuspiform Posterior / Vitapan Synoform® Posterior / Vita Physiodents® Anterior / Vita Physiodents® Posterior / Vita MFT® Anterior / Vita MFT® Posterior.