Οδοντοστοιχίες

Μερικές / Ολικές

Στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο μαςχρησιμοποιούμε το πολυμερές ProBase Hot και μονομερές Sr Triplex Hot της εταιρίας Ivoclar Vivadent το οποίο είναι θερμοπολυμεριζόμενο με τεράστια αντοχή στη θραύση.

Τα δόντια που χρησιμοποιούμε έχουν πενταπλή διαστρωμάτωση ακρυλικού και έντονες διαφάνειες μοιάζοντας απόλυτα με τα φυσικά.

Οι εταιρίες που χρησιμοποιούμε είναι:

Ivoclar Vivadent

συγκεκριμένα τα: SR Vivodent DCLSR Vivodent PE / SR Vivodent S PE / SR Phonares ii.

Vita

συγκεκριμένα τα: Vitapan Excell® Anterior / Vitapan Plus® Anterior / Vitapan Lingoform® Posterior / Vitapan® Cuspiform Posterior / Vitapan Synoform® Posterior / Vita Physiodents® Anterior / Vita Physiodents® Posterior / Vita MFT® Anterior / Vita MFT® Posterior.

Οι μερικές οδοντοστοιχίες είναι τα γνωστά σε όλους «μηχανάκια» ή «μασελάκια». Μπορούν να κατασκευαστούν είτε για την άνω είτε για την κάτω γνάθο.  Αντικαθιστούν τα χαμένα δόντια και συγκρατούνται από τα εναπομείναντα είτε με μεταλλικά άγκιστρα είτε με ακεταλικά άγκιστρα είτε με συνδέσμους ακριβείας.

Οι ολικές οδοντοστοιχίες (μασέλες, ) είναι κινητές προσθετικές εργασίες που κατασκευάζονται για ασθενείς οι οποίοι έχουν χάσει τα δόντια της μίας ή και των δύο γνάθων τους.

Η ολική οδοντοστοιχία είναι ένα τεχνητό υποκατάστατο των φυσικών δοντιών και στη συνηθέστερη μορφή της αποτελείται από μια ακρυλική (πλαστική) βάση πάνω στην οποία είναι τοποθετημένα στην κατάλληλη θέση δόντια ακρυλικά ή πορσελάνινα.

  SR Triplex Hot / Οδηγίες χρήσεως

  SR Triplex Hot Monomer Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

  SR Triplex Hot Polymer Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας