Αποστολή Εργασιών / Βήμα 1ο

Παρακαλούμε κατεβάστε και συμπληρώστε την φόρμα εργασιών

"Διευκολύνουμε τους κλινικούς ιατρούς να στείλουν την περίπτωσή τους στο Dental House Technology."

Αποστολή Εργασιών / Βήμα 2ο

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία της φόρμας και ανεβάστε τα STL αρχεία σας και την φόρμα παραγγέλιας που βρίσκεται στο (Βήμα 1ο). Μπορείτε επίσης έαν θέλετε να συμπιέσετε όλα τα αρχεία και να τα ανεβάσετε σε μορφή Zip ή Rar.

Βήμα 2ο